تعرفه ثبت دامنه

خرید دامنه

دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید.

خرید دامنه
آموزش ساخت شناسه نیک ورود به سایت نیک آموزش تایید ایمیل Hostcontrol ورود به پنل دامین های بین المللی
مدت ثبت تمدید انتقال سفارش
IR 4000 تومان 4000 تومان 4000 تومان 4000 تومان سفارش
Com 140000 تومان 140000 تومان 140000 تومان 140000 تومان سفارش
Net 160000 تومان 160000 تومان 160000 تومان 160000 تومان سفارش
Org 160000 تومان 160000 تومان 160000 تومان 160000 تومان سفارش
Info 160000 تومان 160000 تومان 160000 تومان 160000 تومان سفارش
Asia 160000 تومان 160000 تومان 160000 تومان 160000 تومان سفارش
In 1350000 تومان 1350000 تومان 1350000 تومان 1350000 تومان سفارش
Co 210000 تومان 350000 تومان 350000 تومان 350000 تومان سفارش
Us 120000 تومان 120000 تومان 150000 تومان 150000 تومان سفارش
Pro 160000 تومان 160000 تومان 160000 تومان 160000 تومان سفارش
Top 140000 تومان 140000 تومان 140000 تومان 140000 تومان سفارش
Biz 140000 تومان 140000 تومان 140000 تومان 140000 تومان سفارش

  • آفرهای ویژه ثبت دامنه.

    ×

  • مدیریت پنل دامنه

    امکان تعریف dns اختصاصی.

    امکان مدیریت child.

    ×